Idén med en samfälld skog

< Tillbaka till förstasidan

Yhteismetsä Hiilennielu är en samfälld skog som erbjuder ett ansvarsfullt, lönsamt och enkelt sätt att äga, bruka och utnyttja skog. Hiilennielu använder en verksamhetsmodell som är lönsammare än den traditionella skogsvårdsmetoden i Finland. Den bidrar till att bromsa upp klimatförändringen, skapa naturliga kolsänkor och upprätthålla mångfalden i vår unika natur.

Som verktyg använder Hiilennielu kalhyggesfritt skogsbruk, som bygger på naturlig föryngring av trädbeståndet. Vi håller de skogar som vi äger skogbevuxna hela tiden och minimerar behovet av kalhyggen. Vid kalhyggesfritt skogsbruk utförs avverkningen enligt höggallringsprincipen, som innebär att träd som är ekonomiskt sett färdiga att avverkas tas ut ur skogen. Det ger de mindre träden utrymme att växa.

Allmänningskogen Hiilinielu grunades år 2019. Hiilinielus skogsbruksområden finns i norra Österbotten, Kajanaland, Norra- och Södra Savolax, mellersta Finland och Lapland. Hiilinielu äger en total areal på över 3000 hektar av sumpmark och skog i Finland. Hiilennielus huvudsakliga verksamhetsområden är skogsvård och virkeshandel.

Hiilennielu grundades av Timo Kujala, som är VD för Forestor Oy och en av de största enskilda skogsägarna i Finland, och Juha Hulkko, som en av grundarna av IT-företaget Elektrobit och bolagets styrelseordförande.
Yhteismetsä Hiilennielu har ett nära samarbete inom anskaffning, vård och avverkning av sina skogar med skogsserviceföretaget Arvometsä och med andra skogsserviceföretag som är specialiserade på kalhyggesfritt skogsbruk. I fråga om optimeringen av kolbindningen och skogsbruket samarbetar den samfällda skogen med Östra Finlands universitet. Restaurering av myrar och utveckling av myrarnas biologiska mångfald utför Hiilennielu tillsammans med experter vid Naturresursinstitutet. Hiilennielus grundare deltar aktivt i samhällsdebatten om skogsvården, kolsänkorna och klimatförändringen.

Yhteismetsä Hiilennielu

Koskenranta 1, 90310 Oulu

Ombudsman

Timo Kujala

0400 100 670

timo.kujala@hiilennielu.fi

Yhteismetsä Hiilennielu är en samfälld skog som erbjuder ett ansvarsfullt, lönsamt och enkelt sätt att äga, bruka och utnyttja skog. Hiilennielu använder en verksamhetsmodell som är lönsammare än den traditionella skogsvårdsmetoden i Finland. Den bidrar till att bromsa upp klimatförändringen, skapa naturliga kolsänkor och upprätthålla mångfalden i vår unika natur.

Yhteismetsä Hiilennielu

Koskenranta 1, 90310 Oulu

Ombudsman

Timo Kujala

0400 100 670

timo.kujala@hiilennielu.fi