Yhteismetsän idea

< Takaisin etusivulle

Yhteismetsä Hiilennielu on vastuullinen, tuottava ja vaivaton tapa omistaa, kasvattaa ja hyödyntää metsää. Hiilennielun toimintamalli on perinteistä suomalaista metsien kasvatustapaa kannattavampaa ja se tukee ilmastonmuutoksen hillintää, kasvattaa luonnollisia hiilinieluja ja ylläpitää ainutlaatuisen luontomme monimuotoisuutta.

Hiilennielu käyttää työkaluna puiden luonnolliseen uusiutumiseen perustuvaa jatkuvapeitteistä metsänkasvatusta, jossa omistamamme metsät pidetään peitteisinä, ja avohakkuiden tarve minimoituu. Jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa hakkuut tehdään yläharvennusperiaatteella eli metsästä korjataan taloudellisesti kypsiä puita ja annetaan pienemmille puille tilaa kasvaa.

Vuonna 2019 perustetun yhteismetsä Hiilennielun metsätilat sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Pohjois- ja Etelä-Savossa, Keski-Suomessa sekä Lapissa. Hiilennielun omistuksessa olevien metsien ja soiden pinta-ala on yli 3000 hehtaaria. Hiilennielun päätoimialat ovat metsänhoito ja puukauppa.

Hiilennielun perustajat ovat Forestor Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen suurimpiin yksityisiin metsäomistajiin lukeutuva Timo Kujala sekä it-yritys Elektrobitin yhtenä perustajana sekä hallituksen puheenjohtajana tunnettu Juha Hulkko.

Yhteismetsä Hiilennielu tekee metsiensä hankinnassa, hoidossa ja hakkuissa tiivistä yhteistyötä metsäpalveluyritys Arvometsän sekä muiden jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen erikoistuneiden metsäpalveluyritysten kanssa. Hiilensidonnan ja metsän kasvatuksen optimoinnissa tehdään yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Soiden ennallistamista ja monimuotoisuuden kehittämistä Hiilennielu tekee yhdessä Luonnonvarakeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Hiilennielun perustajayhteisö osallistuu aktiivisesti metsänhoitoon, hiilinieluihin ja ilmastonmuutokseen liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Yhteismetsä Hiilennielu

Matosaarentie 15, 00850 Helsinki

Toimitsija

Timo Kujala

0400 100 670

timo.kujala@hiilennielu.fi

Yhteismetsä Hiilennielu on vastuullinen, tuottava ja vaivaton tapa omistaa, kasvattaa ja hyödyntää metsää. Hiilennielun toimintamalli on perinteistä suomalaista metsien kasvatustapaa kannattavampaa ja se tukee ilmastonmuutoksen hillintää, kasvattaa luonnollisia hiilinieluja ja ylläpitää ainutlaatuisen luontomme monimuotoisuutta.

Yhteystiedot
Yhteismetsä Hiilennielu
Matosaarentie 15
00850 Helsinki
Toimitsija
Timo Kujala

0400 100 670
timo.kujala@hiilennielu.fi